Loading...
Human Resources 2017-11-03T13:52:15+00:00

Ön Başvuru Formu


1)  Firmamız ne nitelikte ve nasıl insanlarla çalışır?

Samimi, sıcak, kendine güvenen, dinamik, insan odaklı, adil, paylaşımcı insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.

2) Firmamız çalışanlara neler katar ? Çalışanların gelişimlerine ne gibi katkı sağlar?

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm şirket çalışanlarımız için geçerli olup gelişimleri için katkı sağlamaktadır.

3) Kariyer hedefleri nelerdir?

Şirkette herkes için bir kariyer planlaması oluşturulmaktadır. Performans değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra alınan sonuçlara göre uygun aksiyon planı hazırlanır ve uygulanır.

4) İnsan kaynakları olarak politikamız nedir?

Bilişim sektöründeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, alanında lider, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

5) Başvurudan sonra nasıl bir değerlendirme sürecinden geçilir?

Gelen tüm başvurular titizlikle incelendikten sonra pozisyon yetkinliklerine uygun olan adaylar ile görüşme organize edilir ve insan kaynakları tarafından ön görüşmeler yapılır. Olumlu olan adaylar ilgili departman yöneticisiyle görüştürülerek süreç yürütülür. Tüm görüşmeler neticesinde süreci olumlu ilerleyen adaylar için referans araştırmasından sonra iş teklifi yapılır ve adayın oryantasyon süreci işe başladığı gün itibari ile başlamış olur.

ADRESS

Adress : Çetin Emeç Bulvarı 1322 Cadde No:40 A.Öveçler Çankaya ANKARA/TÜRKİYE
Phone: +90 312 472 11 07 (pbx)
Fax: +90 312 472 88 84
E-mail: info@translinetr.com