Loading...
HİZMETLERİMİZ 2017-11-02T15:14:10+00:00

Faaliyet Alanlarımız

Birçok alanda faaliyetlerini başarıyla sürdüren Bora Gümrük Müşavirliği, müşterilerine eş zamanlı hizmetler sunarak zamandan ve mali yönden tasarruf sağlar. Anabaşlıklar halinde hazırlanmış hizmetlerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Gümrük Müşavirliği
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Karayolu Taşımacılığı
 • Denizyolu Taşımacılığı
 • Lojistik Hizmetler
 • Danışmanlık
 • Sigorta

Gümrükleme Faaliyetlerimiz

 • Gümrükleme işlemleri
 • Her türlü gümrükleme işlemleri
 • İthalat (Bedelli, bedelsiz her türlü ithalat)
 • İhracat (Bedelli, bedelsiz her türlü İhracat)
 • Dahilde işleme belgesi; alımı revizesi ve kapaması
 • Hariçte işleme belgesi; alımı revizesi ve kapaması
 • ATR, EURO-1 Menşe Şahadetnamesi alımı ve vizesi
 • İthal Şahadetnamesi alımı
 • Akreditifli ödemelerin takibi
 • Kambiyo işlemleri
 • İthalat Dosyası açma ve kapama
 • İhracat Dosyası açma ve kapama
 • Görünmeyen kalemler
 • Hizmet ithalat ve ihracatları (Yazılımlar dahil)
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları’nda iş takibi
 • Dış ticaret konusunda eğitim verilmesi
 • ATA Karnesi; alımı ve vizesi
 • Kimyahane, TSE, İSGÜM  vb. kuruluşlardan izin, onay ve uygunluk belgeleri alımı
 • Yatırım Teşvik Belgeleri alımı, revizesi ve kapaması

Belgelendirme Faaliyetlerimiz

 • CE Belgesi Bilgilendirme
 • CE Belgesi Makine Direktifi
 • CE Belgesi Yapı Malzemeleri Direktifi
 • CE Belgesi LVD Direktifi
 • CE Belgesi EMC Direktifi
 • CE Belgesi Oyuncak Direktifi
 • CE Belgesi Asansör Direktifi
 • CE Belgesi Tıbbi Cihazlar Direktifi
 • CE Belgesi Teknik Dosya Hazırlama 89/106/EEC
 • CE Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 98/37/EC
 • CE Makine Emniyeti Yönetmeliği 73/23/EEC 
 • CE Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği 89/336/EEC 
 • CE Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/22/EC) 
 • CE Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 93/42/EEC 
 • CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (98/79/EC) 
 • CE Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği 
 • CE Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 2000/14/EC 
 • CE Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik 88/378/EEC 
 • CE Oyuncaklar Yönetmeliği 87/404/EEC 
 • CE Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 89/686/EEC 
 • CE Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 90/396/EEC 
 • CE Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 92/42/EEC 
 • CE Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik 97/23/EC 
 • CE Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 95/16/EC 
 • CE Asansör Yönetmeliği 99/36/EC 
 • CE Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yön. 2000/9/EC 
 • CE Kablolu Taşıma Tes. Yön. (90/384/EEC) 
 • CE Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (94/9/EC) 
 • CE Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistem
 • CE Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği (94/25/EC) 
 • CE Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Sanayi İzinleri

 • Dahilde işleme izin belgesi
 • Dahilde işleme izin revize işlemleri
 • Dahilde işleme izin kapatılması 
 • Dahilde işleme izin mevzuat takip, danışmanlık 
 • Destek unsurları uygulama desteği 
 • Dahilde işleme rejimi
 • Hariçte işleme izin belgesi 
 • İthalat rejimi
 • İthalat izni 
 • Kullanılmış makine ithalatı izni 
 • İthalat mevzuatı takip, danışmanlık

Teşvik Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi revize işlemleri 

Yatırım teşvik belgesi kapatma 

Kobi teşvik belgesi

İthalat İhracat

 • Dahilde işleme izin belgesi
 • Dahilde işleme izin revize işlemleri
 • Dahilde işleme izin kapatılması 
 • Dahilde işleme izin mevzuat takip, danışmanlık 
 • Destek unsurları uygulama desteği 
 • Dahilde işleme rejimi
 • Hariçte işleme izin belgesi 
 • İthalat rejimi
 • ithalat izni 
 • Kullanılmış makine ithalatı izni 
 • İthalat mevzuatı takip, danışmanlık
 • Kontrol Belgesi
 • Gıda Üretim izni

ADRES

Adres : Çetin Emeç Bulvarı 1322 Cadde No:40 A.Öveçler Çankaya ANKARA/TÜRKİYE
Telefon: +90 312 472 11 07 (pbx)
Faks: +90 312 472 88 84
e-posta: info@boragumrukleme.com